ProLogic-L-Series-Chrome-EASTHOUSEProLogic OTC

ProLogic OTC sõrmistik on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks sularahaautomaatidel. Keskselt hallatav lukusüsteem kasutab kaasaegseid sidekanaleid, võimaldamaks ühekordseid avamiskoode, luku sulgemisest teavitamist ja kogu süsteemi turvalist haldamist.

Töökindel ja lihtne kasutada. Kaughallatav

  • OTC tarkvara muudab sularahaautomaatide lukkude haldamise lihtsaks;
  • Tarvara võimaldab lihtsalt lisada uusi lukke, määrata juurdepääsuõigusi ja koostada lukkude kasutamise ajakava;
  • OTC lukusüsteemi märksõna on paindlikkus. Nii ühilduvuse kui ka tuvastusviisi valikul on arvestatud sularahaautomaatide teenindamise eripäradega, kasutades sidepidamiseks kas nutitelefoni või PDA aplikatsiooni;
  • Ühekordne avamiskood saadetakse reaalajas automaatselt tarkavara poolt nutitelefoni;
  • Saavutamaks maksimaalset turvalisust saadetakse teade sulgemise kohta automaatselt reaalajas juhtimiskeskusesse;
  • OTC tarkvara annab Teile täieliku kontrolli oma sularahaautomaatide lukkude üle, sealjuures jagatud juurdepääsu hoolduspartneritega. Lisa või kustuta hoolduspartneri õigused lihtsalt tarkvara abil;
  • Reaalajas luku andmed edastatakse juhtimiskeskusesse peale igakordset luku avamist;
  • Puudub signaal andmete edastamiseks! Pole probleemi, OTC tarkvara suudab vajadusel kasutada nii reaalajas kui ka varasemalt genereeritud koode;